Media talenti

Ljudi uvijek govore da vrijeme mijenja stvari, ali zapravo ih sami morate promijeniti.
Andy Warhol