Album 2021.

 

I biti u bedu ponekad je u redu (rujan – prosinac)

       

Kamera, ton, e -lektira (rujan-listopad)

 

Glina – Petrinja-Sisak (siječanj 2021.)

Drvodjeljska škola, Zagreb (siječanj, akcija nabave drva za obradu za stradale u potresu)