Album 2022.

 2022. naši filmovi I biti u bedu ponekad je u redu te WorldSkills 2022. predstavljeni su na:

27. Filmskoj reviji mladeži i 15. Four River Film Festival u Karlovcu  

Državnoj smotri školskoga filma 2022. u Zagrebu 

14. festivalu prava djece 

 

 

     

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2313131942173949&type=3