Erasmus + Projekti

Predstavnici naše udruge već niz godina sudjeluju u Erasmus+ projektima na različite načine, ponekad je to podrška u vidu snimanja kraćih promotivnih videa, ponekad i studijskih emisija, zatim sudjelovanje u mobilnostima i naravno, koordinacija projekata u školama u kojima rade.

Uhvatimo znanje – Erasmus +

The representatives of our association have been participating in Erasmus+ projects for several years in various ways. Sometimes, this involves providing support by creating shorter promotional videos or even studio programs, then participating in mobilities, and, of course, coordinating projects in the schools where they work.