Suradnja s Glazbenom školom Karlovac

Ovo su samo neki od materijala koji su nastali u suradnji s Glazbenom školom Karlovac. Sve ostalo potražite na našem YouTube kanalu Media talenti.

U srpnju 2020. održana je 21. ljetna škola gitare u Karlovcu u organizaciji Glazbene škole Karlovac. Projekt je proveden u sklopu projekta Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2020. Ministarstva turizma RH, a škole partneri bile su MIOŠ iz Karlovca i OIGŠ iz Zagreba.

E-razglednica 2020.

Dokumentarni film o 21. ljetnoj školi gitare

Cijeli koncert 21. ljetne škole gitare

Press konferencija za najavu 21. ljetne škole gitare

Uspješna suradnja bila je i tijekom 2019. godine kada smo pratili 20. ljetnu školu gitare.

E – razglednica 20. ljetne škole gitare 2019.

Dokumentarni film o 2o. ljetnoj školi gitare

Cijeli koncert 20. ljetne škole gitare

E – razglednica 2018.

Proljetni koncert Glazbene škole Karlovac 2018.

3.HarmoniKA festival, Karlovac, snimka koncerta